Arrangementer

 

Her følger en lille oversigt over arrangementer på Ærtebjerg.
Nærmere information om fx. varighed og tidspunkt, informeres der om via Aula

 

2021:

  • Høstfest: fredag d. 3. sept.
  • Julefest: Endnu ikke besluttet
  • Forældremøde vuggestue: 27.10 kl 19-21
  • Forældremøde børnehave+Leopard: 4.11 kl 19-21