Om Børnehuset Ærtebjerg

 

Børnehuset er beliggende i distrikt vest i Hvidovre kommune. Udover Børnehuset omfatter Ærtebjerg også en kommunal SFO under Avedøre skole.

 

Børnehuset Ærtebjerg og SFO Ærtebjerg, er to selvstændige institutioner, med hver sit ledelsesteam, hvilket betyder at der ikke er automatisk oprykning fra den ene til den anden institution.

 

Vi er en selvejende institution, som er tilknyttet administrationsselskabet SPIA. SPIA tager sig af mange administrative opgaver såsom løn, regnskab/bogføring osv. Det betyder, at lederen har mere tid til andre opgaver f.eks. udvikling af institutionen, personaleudvikling/supervision, deltagelse i forældresamarbejde, f.eks. deltagelse ved alle samtaler med nye forældre.  

 

De fysiske rammer:

Vi er fordelt på to huse, med en dejlig stor legeplads i mellem. Det ene hus kalder vi Bakkehuset. Her holder vuggestuebørnene til, samt en flexgruppe med store vuggestuebørn/små børnehavebørn. Vi har både børn i stueplan og på 1. sal. Det varierer hvordan vi fordeler os på etagerne, men flexgruppen hører oftest til på 1. sal.

 

Det andet hus kalder vi Valnøddehuset, og her holder børnehavebørnene til.

På 1. sal har ledelsen kontor og her har vi også mødelokaler og personalekontor.

            

 

Læs mere om Spia her: www.spia.dk 

 

 

spia