Lovgrundlag og vedtægter

Institutionen Ærtebjerg er en selvejende institution, under SPIA, og har til formål at virke som daginstitution for børn efter "Lov om social service", § 9.

Ærtebjergs vedtægter fastslår, at Ærtebjerg er en institution med èn bestyrelse, der har en bestemt sammensætning. Ifølge "Lov om social service", § 14, skal der ligeledes indgås en overenskomst mellem kommunalbestyrelsen og den selvejende institution. Denne kaldes driftsoverenskomsten og er indgået mellem Den Selvejende Institution Ærtebjerg og Hvidovre kommune.

Bestyrelsen løser sine opgaver ved at afholde bestyrelsesmøder ca. 6 gange årligt.
Bestyrelsen er formelt ansvarlig for alt hvad der foregår i institutionerne, også for økonomien.   Der afholdes hvert år i november årsmøde, hvor formanden fremlægger sin beretning, og der er valg til bestyrelsen